Atorfiup taaguutaaQinnuteqarnissamut killissarititaasoq
12-07-2024
Avanersuup Atuarfia Qaanaaq, allaffimmiumik ujaasivoq atorfinititsisoqarsinnaalluni piaartumik immaqaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.
02-08-2024
14-06-2024
Upernavimmi Majoriaq allaffimmiutut atorfik inuttassarsiuunneqarpoq 1. August 2024 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.
26-07-2024
08-07-2024
Avannaata Kommuniani Uummannami Innarluutillit najugaqatigiiffinni Pilutaq-mi Nalluffimmilu aqutsisutut atorfik inuttassarsiorneqarpoq piaartumik isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.
24-07-2024
05-07-2024
Avannaata Kommuniani, Inuussutissarsiornermut Ingerlatsivik, Inuussutissarsiornermut Siunnersortimik, 1. septemberi 2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik atorfinittussanik, pissarsiorpoq.
16-08-2024
09-07-2024
Avannaata Kommunia Uummannami angerlarsimaffimmi ikiortinut ataqatigiissaarisumik pissarsiorpoq 1. august 2024 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik.
29-07-2024
02-07-2024
Avannaata Kommunia Ilaqutareeqarnermut immikkoortortaqarfik, Upernavimmiittoq Anigaasaqarnermut Fuldmægtig-imik 1. August 2024 imaluunniit isumaqatigiinnikkut sulilersinnaasunik sulisussarsiorpoq.
24-07-2024
04-07-2024
Avannaata Kommuniani, Ilulissani, Atuarfik Mathias Storch Specialcenter marlunnik perorsaasunik atuareernermi fritidsordning-imut pissarsiorpoq.
25-07-2024
02-07-2024
Siunissami meeqqat inuusuttullu ilinniagaqalernissaannut tunngaviliinissamut qulakkeerinneqataanissamut peqataarusuppit? Ullut ingerlaartut suliatigut assigiinngitsunik unammillernartunik sammisaqarfiusut iluarisarpigit?
Uummannami atuarfiup pisortaatut atorfik inuttassarsiorneqarpoq oktobarip aallaqqaataani 2024 –imi aallartittussamik imaluunniit isumaqatigiissusiornikkut.
11-08-2024
16-07-2024
Avannaata Kommunia Upernavimmi utoqqaat illuat igaffimmi aqutsisussarsiorpoq 15. august 2024 aallarnerfingalugu isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atornittussamik.
07-08-2024
08-07-2024
Ilulissani Akuleriinni Meeraateqarfik Nukariit, Avannaata Kommuniani Igaffimmi assistentimik atorfinittussamik ulloq 01.08.2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pissarsiorpoq.
28-07-2024
05-07-2024
Meeraaqqerivik Sikkerneq, Avannaata Kommuniani Igaffimmiassistenti 1 August 2024. imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pissarsiorpoq.
26-07-2024
26-06-2024
Ilaqutariit ikiornissaminnik pisariaqartitsisut ikiortariaqartullu ikiornissaannik soqutiginnippit? Taamaassimappat immaqa illit tassaavutit ujartugarput.
Avannaata Kommuniani Ilaqutariit illuat ilulissat, ilaqutariinnik aqqutissiuisumik, ilaqutariinnik sullisserusuttumik pissarsiorpoq ullormiit 01. August 2024 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit ulloq alla sulilersinnaasumik.
26-07-2024
12-07-2024
Kalaallit Nunaata illoqarfiit avannarlersaanni 100-inik atuartuutilik, taava periarfissaqarputit piaartumik immaqaluunniit isumaqatigiinnikkut atorfininnissamik.
Avanersuup Atuarfia, Qaanaaq. Avannaata Kommuniani, ilinniartitsisunik pissarsiorpoq.
02-08-2024
10-07-2024
Avannaata Kommuniani, Sullissivik Uummannaq Niuernermi allaffimmiutullu ilinniartussarsiorpoq. 01. August 2024 aallarnerfigalugu imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut aallartittussanik.
29-07-2024
08-07-2024
Suliassaqarfiit aqqusinernut tunngasut, iliveqarfimmut, kuuffissuarnut, kran-inut, puttasunut, sannavinnut il.il. tunngasut isumaginissaat peqataaffigerusuppigit, aamma sulisunik aqutsillaqqippit, suliassani tamakkunani sulisut nalilittut akisussaaffilittullu misigilersissinnaallugit? Ajornanngitsumik aaqqiissutissiullaqqippit aammalu ineriartornissaq pillugu pisinnaasarnik ilinniartitserusussinnaavit? Taamaappat immikkoortortami aqutsisutut atorfik immaqa ilinnut tulluaruttortoq!
Avannaata Kommunia pissarsiorpoq Teknikkeqarfiup ataani Ilulissani ingerlatsinermi immikkoortortami aqutsisussamik. Atorfik inummik nukittuumik, mekanik-imik aamma nalinginnaasumik aqutsinermik paasisimasaqartumik, kiisalu illoqarfiup ineriartorneranut soqutiginnittumik, inuttalerusunneqarpoq.
Kissaatigineqarpoq atorfiup 1. august 2024 inuttalerneqassaa, aallartiffissarli isumaqatigiissuteqarnikkut pisinnaavoq.
28-07-2024
27-06-2024
Avannaata kommuniani Qaanaami teknikkeqarfimmi ingerlatsinermut akisussaasumik pissarsiorpugut 15. August 2024 atorfinittussamik imaluunniit immikkut isumaqatigiissuteqarnikkut.
26-07-2024
04-07-2024
Atuartut Angerlarsimaffiat inulerinermik ikiortimik sulisussarsiorpoq Augustip 15-ni imal. isumaqatigiinnikkut aallartittussamik.
05-08-2024
28-06-2024
Avannaata Kommunia, Ilulissani Nunaminertanut Illuliornermullu aqutsisoqarfiani nunaminertat pillugit suliaqartussamik, sulisussarsiorpoq 01.09.2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.
28-07-2024
17-07-2024
Avannaata Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik Illerngit-ni perorsaasumik 15.08.2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikut atorfinittussamik pissarsiorpoq.
07-08-2024
05-07-2024
Avannaata Kommuniani, Ilulissani Meeraaqqerivik Sikkerneq-mi perorsaasunik marlunnik pissarsiorpoq 1. august 2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikut atorfinittussanik.
26-07-2024
03-07-2024
Avannaata Kommunia Ilaqutareeqarnermut Ingerlatsivik 1. August 2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik, Pisartagaqarnermut, isumaginninnerullu iluani inatsisit atuuttut malillugit sullissinermut siunnersortissarsiorpoq.
24-07-2024
02-07-2024
Avannaata Kommuniani, Ilulissani Meeqqerivik angajo inini socialassistentimik pissarsiorpoq 1. August 2024 aallarnerfigalugu atorfinittussamik.
25-07-2024
06-06-2024
Avannaata Kommunia, AALASA – suliniummut siunnersortissamik pissarsiorpoq 1.august 2024 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut sulilertussamik.
28-07-2024
14-06-2024
Avannaata Kommuniata Ilulissani innarluutilinnut sullissisussatut Atorfik ulloq 01.08.2024 imaluunnit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttassarsiunneqarpoq.
22-07-2024
12-07-2024
Ilaqutareeqarnermut immikkoortortaqarfimmi Qaanaami, Pisortanit ikiorsiissutinik sullissisumik sulisussarsiorpoq ulloq 12-08-2024 sulilertussamik.
02-08-2024
16-07-2024
Uummannami Ilaqutareeqarnermi Ingerlatsivimmi Meeqqanik ilaqutariinnillu sullissisutut atorfik 15. august 2024 inuttassarsiuuteqqinneqarpoq isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussamik.
06-08-2024
08-07-2024
Avannaata Kommunia Ilulissani MAKO Aleqa Tullersortissarsiorpoq 01.08.2024 aallarnerfigalungu imaluunniit isumaqatigiissuteqarnik atorfinittussamik.
29-07-2024
05-07-2024
Avannaata Kommuniani meeraaqqerivik Sikkerneq-ni tullersortissarsiorpoq 1 August 2024. isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussanik.
26-07-2024